Debela griža

1

Debela griža (Monte San Michele) je z 275 metri najvišja vzpetina Doberdobskega Krasa. Vrh griča je bil ob Podgori, Sabotinu in Sveti gori ena od strateških točk avstro-ogrskega sistema jarkov za obrambo mesta Gorice. Danes so tu obnovljene ostaline, območje pa zaščiteno in razglašeno za spominsko območje. Na srdite boje med Italijani in Ogri spominja spomenik z napisom »Tu so se v smrti zbratili Italijani in Madžari«. Na ploščadi s krasnim panoramskim razgledom na goriško ravnino, Sočo, Furlanijo, predalpski svet in Julijske Alpe se nahajajo topovi, avstrijski možnarji, spominski stebri in manjši muzej.

Barbara Debeljak

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11