Kolovrat

0

Kolovrat je okrog 7 km dolg gorski hrbet, ki se razprostira med Soško dolino in Beneško Slovenijo. Na danes idilični pokrajini, s čudovitim pogledom na Alpe, na dolino reke Soče pa vse tja do morja, je v času prve svetovne vojne italijanska vojska zgradila obsežen sistem tretje obrambne črte, poimenovane »linea d’ armata«, del te je danes urejen v muzej na prostem. Da bi se zaščitili in utrdili svoje bojne položaje, so vojaki klesali in gradili kaverne, kopali strelske jarke, urejali ambulante ter utirali poti in steze.

Foto: Barbara Debeljak

1 2 3 4 5 6 7 8