Nad Sočo, Idrijco in Bačo

DSC_3859

Most na Soči je strnjeno naselje v Zgornjem Posočju na južnem koncu Tolminske kotline. Lega in ugodne podnebne razmere so tu omogočile razvoj prvega naselja že v prazgodovinski dobi. V varnem območju treh rek, Soče, Idrijce in Bače se je zaradi svoje obsežnosti in izvirnosti v strokovnih krogih razvila znana “svetolucijska kultura”. Najstarejše ime kraja je In Ponte Sancti Mauri, po svetem Mavru, zavetniku pokopališke cerkve, prvič omenjene v pisanih virih že v letu 1192. Sloves kraja so v svet ponesle arheološke najdbe s prazgodovinskega grobišča na levem bregu Idrijce, kjer so izkopali 6640 žar. Če se povzpnemo še malo više od grobišča, proti Tolminskemu in Kanalskemu Lomu, se pred očmi odpre z belimi hišicami posejana kotlu podobna dolina. Pot pripelje na razgledni zaselek Široko, od koder je prečudovit pogled na dolino Soče, Cerkljansko hribovje, Baško Grapo, Julijske Alpe, Goriška Brda in kanalske griče.

Barbara Debeljak

DSC_3988 DSC_3978 DSC_3967 DSC_3956 DSC_3939 DSC_3912 DSC_3897 DSC_3876 DSC_3872