Planina Na Kraju

Koča pod Bogatinom

Planina Na Kraju leži v kotlini na prehodu s Spodnje na Lepo Komno. Obkrožena je z visokimi gorami. Na vzhodni strani stoji na robu planote Dom na Komni; na jugu jo objemajo Bohinjsko-Tolminske gore, lepo vidimo vrhove Podrte gore, Tolminskega Kuka, Mahavščka in Bogatina; na zahodni strani je severno od Bogatina preval Vratca, pred njim dolina Gracija, nad njo pa Srednji vrh iz masiva Lanževica; pogled na severno stran zakriva bližnji rob nad planino Na Kraju, prek katerega gre pot v Dolino Triglavskih jezer. Na tej planini stoje vojaški objekti, ki so tvorili v svetovni vojni na Komni udobno in številno naselbino. V prostorih nekdanje avstrijske vojaške bolnišnice se nahaja planinska postojanka Koča pod Bogatinom. Kočo so odprli leta 1932 in je bila v poznejših letih večkrat prenovljena in posodobljena.

Foto: Barbara Debeljak

0103 0209 08 07 05 04 10