Štanjel

7

Štanjel,  terasasto razporejen proti vrhu 364 m visoke vzpetine Turn, je eno najbolj tipičnih kraških naselij v deželi vina in pršuta.

Čeprav je na prvi pogled majhen, skriva bogato arhitekturo, v kateri so vidne sledi različnih obdobij. Njegova značilnost je strnjena zidava, ki se prilagaja prostorskim danostim in vsebuje raznolike kamnoseške posebnosti: kamnite žlebove, vhodni portali, vodnjaki… Dominantni del naselja predstavljata grad in cerkev sv. Danijela, ki mu dajeta svojevrstno podobo.

Zanimiv prehod iz kamnitega dela naselja v zeleno okolico predstavlja Ferrarijev vrt, edinstveno delo znanega arhitekta Maksa Fabianija. Vrt je ključna turistična atrakcija, ki pa se v zadnjih letih spreminja tudi v idiličen kraj za poroke. Pod njem pa se skriva prava zgodovinska zakladnica – hladilnica, kjer so v poletnih mesecih shranjevali led in tako zagotovili zadostno količino vode za namakanje vrtov.

Foto: Barbara Debeljak

481 3 5 6 9 10