vipavski kriz 8

Vipavski križ

BIT5BEAT … kjer burja svoje zavetje najde Dihanje polja razjeda skalnat obraz v kraljestvu burje. Vipavski križ leži na gričku sredi Vipavske doline, na nadmorski višini 183 metrov. Kljub temu, da je burja tu zelo[…]

Ravbarjev stolp

Ravbarjev stolp

Ravbarjev stolp (srednjeveški Mali grad) stoji pri kraju Planina, ob magistralni cesti Logatec – Postojna, blizu vhoda v Planinsko jamo. V 15. stoletju ga je v deželno-knežji fevd dobila rodbina Ravbarjev. Po njih se imenuje[…]