Viševnik

Viševnik

Viševnik – dvatisočak, primeren za vzpon v vseh letnih časih

Nadiža - foto: Barbara Debeljak

Nadiža

Topla in čista reka Nadiža Na pobočju nad tokom Nadiže so nanizani odročni kraji, ki so ujeti med poslednje visoke vrhove na obrobju Julijskih Alp in se spuščajo proti prostrani Furlanski dolini. Breginjski kot z[…]

Mineralni vrelci - izvir reke Bele

Mineralni vrelci – dolina tisočerih izvirov

Napajalno zaledje mineralnih vrelcev se nahaja na koncu doline Bele in na območju Belske Kočne, pod strmim skalovjem, na stiku z neprepustnimi kamninami. Dolino med Jezerskim in Železno Kaplo imenujejo tudi dolina tisočerih izvirov, saj[…]